Mastboomstraat

Mastboomstraat

In de Mastboomstraat zijn er verschillende aspecten die voor problemen zorgen en tot ongenoegen leiden:

   Problematiek zwaar verkeer

  Speelpleintje

  Overstromingen Benedenvliet (opgelost)

 

Problematiek zwaar verkeer

Eén van de knelpunten in onze wijk is de synergie tussen de woonwijk en de KMO-zone aan de Mastboomstraat. Als gevolg van een slecht ruimtelijk beleid werden door een vorige legislatuur vergunningen uitgereikt aan ondernemingen voor de Mastboomstraat zonder dat deze beschikten over een aangepaste aan- en afrijroute. Het gevolg daarvan is dat alle vrachtverkeer voor de KMO-zone door de Ysselaarstraat moet rijden. En de slechte bereikbaarheid en -toegankelijkheid van de KMO-zone Mastboomstraat voor vrachtwagens zijn meteen de voornaamste knelpunten. De Ysselaarlaan is te smal en heeft te scherpe bochten en op de KMO-zone is er geen ruimte om te manouevreren. Het gevolg daarvan zijn aanzienlijk:

  • Beschadigingen aan geparkeerde wagens: op regelmatige basis sneuvelen zijspiegels van de geparkeerde wagens in de Ysselaarlaan;
  • Beschadiging van het openbaar domein: boordstenen en voetpaden worden volledig kapot gereden door manouevrerende vrachtwagens;
  • Veiligheidsrisico: voor spelende kinderen op het speelpleintje;
  • Veiligheidsrisico: voor voetgangers en fietsers in de Mastboomstraat; dit is een druk gebruikte fietsroute;
  • Geluidshinder: regelmatig gebeuren leveringen al vanaf 4u30; indien een vrachtwagen niet kan passeren in de Ysselaarlaan wordt er bovendien vaak langdurig geclaxonneeerd;
  • Gehinderde toegankelijkheid van de andere bedrijven omdat laden en lossen vaak gewoon op de rijbaan gebeurt

In het voor- en najaar rijden bovendien zeer grote landbouwvoertuigen via de Ysselaarlaan van- en naar de Mastboomstraat, vaak moet dan de helft van de bewoners zijn of haar voertuig verplaatsen. 

Zonder een oordeel te vellen over de bedrijven die in deze zone gevestigd zijn, is het onbegrijpelijk en onverantwoord dat het vorig gemeentebestuur vergunningen afleverde voor bedrijven met een dergelijk mobiliteitsprofiel zonder in flankerende maatregelen te voorzien. Je moet geen grote studies gedaan hebben om te begrijpen dat een vrij groot bedrijf in dakwerken zeer regelmatig grote leveringen zal ontvangen en dat dit voor problemen zal zorgen. Wellicht is dit meer een zaak van dienstbetoon dan common-sense..

De onderstaande foto's illustreren dit overduidelijk. En hoewel de opnames dateren uit de periode 2011-2014, kan je onderstaande taferelen ook in 2016 nagenoeg dagelijks waarnemen:  

 

View the embedded image gallery online at:
http://ysselaar.be/thema/mastboomstraat#sigFreeIda0da6a51c4
 

 

Ontsluitingsweg

De problematiek van vrachtverkeer in de Ysslaarlaan werd al in 2011 door Lieve Redant aan het schepencollege gesignaleerd maar desondanks kwam er weinig evolutie in de zaak. Het toenmalige gemeentebestuur had op dat moment wel twee vergunningsaanvragen geweigerd, maar meer initiatief kwam er niet. Het nieuwe gemeentebestuur was zich bewust van deze problematiek en heeft IGEAN in 2014 gelast met een studie naar een alternatieve toegang voor de bedrijven aan de Mastboomstraat, o.a. via de N177. IGEAN pakt dit studiewerk grondig aan en neemt er ruim haar tijd voor. De longlist met mogelijke alternatieven van januari 2015 was tegen januari 2016 herleid tot een shortlist van een drietal mogelijkheden, maar een oplossing is er intussen nog niet. De vrachtwagens nog wel...

Het gemeentebestuur heeft zich ondertussen formeel geëngageerd om geen vergunningen meer uit te reiken voor nieuwe bedrijven in de Mastboomstraat zolang er geen verbindingsweg is, maar ook dit is een situatie die moeilijk houdbaar is, dus een snelle oplossing dringt zich op voor alle partijen. De op dit ogenblik weerhouden ontsluitingsvarianten zijn gericht op een ontsluiting via de N177 Antwerpsesteenweg; op de algemene vergadering van 18-05-2016 dacht de burgemeester dicht bij een oplossing te staan, dus we wachten in spanning af...

 

Speelpleintje Mastboomstraat

kakhond
 
We willen er alle bewoners via deze weg nomaals aan herinneren dat het speelpleintje geen hondenwei is maar een speelpleintje voor kinderen.
Het getuigt van weinig fatsoen als je hier je hond zijn boodschappen laat doen...
 
 

Het schuilhuisje op het speelpleintje van de Mastboomstraat werd einde 2015 weggenomen door gemeente na meldingen van overlast. Dit is overigens een fenomeen dat zich ook op andere speelpleintjes in de gemeente voordeed.

 

Benedenvliet

Bij hevige regenval komt ook de Mastboomstraat ter hoogte van het bruggetje over de Struisbeek, en verder richting Atlas Copco onder water te staan. In 2014 werd op bepaalde momenten ca. 20 cm. waterhoogte gemeten.
Omdat dit weggetje hoofdzakelijk gebruikt wordt door fietsers en bromfietsers kunnen er bij regenweer zeer gevaarlijke situaties ontstaan. De technische dienst van de gemeente heeft na onze vraag in het najaar van 2014 de opdracht gekregen van het gemeentebestuur om bij situaties van wateroverlast deze locatie op te nemen in de te controleren en/of af te sluiten locaties.