Thema's

Thema's

Naast de standaard agendapunten zoals geluidsoverlast en verkeersveiligheid, wordt onze wijk ook geconfronteerd met dossiers met een complexere problematiek. Voorbeelden daarvan zijn betwistingen van bouwvergunningen, ruimtelijke ontwikkelingen in onze omgeving e.d. Deze zaken zijn vaak uitgebreide processen waar heel wat tijd overheen gaat. Om de chronologie en historiek te bewaren en om wat meer achtergrondinformatie te kunnen bieden, krijgen deze dossiers een aparte pagina. Daarnaast zijn er een aantal wetenswaardigheden die hier ter informatie ondergebracht worden, zoals milieu- en verkeerswetgeving.

 

Lopende dossiers

 MER R11-bis

 Tankstation Gabriëls

 Vrachtverkeer Mastboomstraat

 Klankbordgroep gemeentelijk mobiliteitsplan

 

Wetgeving

 Alarmsystemen