Alarmsystemen

Alarmsystemen

Politiediensten moeten doelgericht kunnen reageren op elke noodoproep.  Daarom is het gebruik van alarmsystemen tegen inbraak wettelijk geregeld.  Zo wordt de politie niet bestookt met 'loze alarmen' en kan ze zich concentreren op echte noodgevallen waarbij personen of goederen bedreigd worden.  Deze wettelijke maatregelen komen dus ook uw veiligheid ten goede en zorgen voor een betere dienstverlening!

 

AANKOOP

De markt van inbraakalarmen is vrij.  

 

INSTALLATIE EN ONDERHOUD

 • U mag uw alarmsysteem zelf plaatsen en onderhouden.  Toch raden we hiervoor een vakman aan.  Een goed systeem wordt immers op maat gemaakt.  De deskundige houdt rekening met de aard van het gebouw, uw activiteiten en gewoonten.  Het gaat dus vaak om een complexe installatie die beter door een professional wordt geplaatst.  Deze beveiligingsfirma's moeten bovendien erkend zijn door de minister van Binnenlandse Zaken.  Ze krijgen hiervoor een erkenningsnummer van acht cijfers.  Dat nummer staat op alle folders, contracten, facturen, ... van de onderneming.  De personeelsleden hebben ook een identificatiekaart van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.  Deze kaart garandeert bovendien dat ze gekwalificeerd en zuiver op de graat zijn.  Op www.vigilis.be vindt u een lijst met erkende beveiligingsondernemingen.
 • Bij het onderhoud bezorgt een erkende beveiligingsfirma u jaarlijks een attest.  Dat jaarlijks onderhoud is trouwens verplicht.  Een onderhoudscontract met een erkende beveiligingsfirma is echter niet meer noodzakelijk.
 • Het is wettelijk niet verplicht om uw alarmsysteem aan te sluiten bij een alarmcentrale.  Toch heeft het veel voordelen.  De centrale bewaakt uw pand en treedt op in uw plaats.  Echt of loos alarm?  De centrale controleert en verwittigt u om ter plaatse te gaan, alsook indien nodig de politie.  Ze kan, indien u dit uitdrukkelijk wenst, hiervoor ook een beroep doen op professionele bewakingsagenten.
 • Welke onderdelen kunnen aangesloten worden op het alarmsysteem?
  • Buitensirene: dit een een geluidstoestel dat hoorbaar is tot buiten het beveiligd goed.  De buitensirene kan zowel binnen als buiten het gebouw zijn aangebracht.  Ze mag worden gebruikt, maar het hoeft niet.  Bij alarm mag de buitensirene slechts 3 minuten en bij sabotage 8 minuten geluid maken.
  • Buitenlicht: een alarmsysteem met buitensirene moet ook voorzien zijn van een buitenlicht waarvan de lichtsignalen zichtbaar zijn op de openbare weg.  Het buitenlicht functioneert tot het alarm is uitgeschakeld.  Ook zonder sirene is een buitenlicht een aanrader
  • Verboden alarmonderdelen: sommige zaken zijn niet toegelaten bij een alarminstallatie.  Dit is het geval als ze een doeltreffende tussenkomst van hulp- of politiediensten kunnen hinderen of als ze letsels kunnen toebrengen:
   • het gebruik van schrikdraad die elektrische stroomstoten geeft wanneer het alarmsysteem wordt geactiveerd is verboden
   • traangas dat door het alarmsysteem verspreid wordt in het beveiligde goed is evenmin toegestaan

 

REGISTRATIE VAN HET ALARMSYSTEEM

Het is belangrijk dat de politie zo snel mogelijk de exacte plaats kent waar een alarm in werking is getreden.  Hoe meer details bekend zijn over de plaats, hoe sneller de politie ter plaatse is en hoe beter ze uw veiligheid kan garanderen.  Daarom moeten alarmsystemen vanaf 1 juli 2010 verplicht geregistreerd worden op de website www.police-on-web.be.  Uw gegevens komen in een databank terecht die ervoor moet zorgen dat de politie efficiënt en snel kan optreden bij onraad.

 • alarmsystemen aangesloten op een alarmcentrale: de alarmcentrale neemt de registratie volledig voor zijn rekening.  Als gebruiker hoeft u niet te doen.
 • niet aangesloten op een alarmcentrale: vanaf 1 juli 2010 moet u uw alarmsysteem aangeven binnen de tien dagen, nadat u het voor het eerst gebruikt.  Gegevens wijzigen of afmelden?  Ook daarvoor heeft u maximaal tien dagen te tijd.  Indien u reeds voor 1 juli 2010 over een alarmsysteem beschikt, moet u deze ten laatste op 1 julli 2010 hebben aangegeven.
Hoe kan u zich registreren?
 • Om uw alarmsysteem te registreren hebt u uw elektronische identiteitskaart (e-id + pincode), een eID-kaartlezer en internetverbinding nodig.  Alle nodige informatie over de e-id vindt u op: www.eid.belgium.be.  Registreren zonder kaartlezer kan met een 'token' (= code).  Bestel gratis uw token opwww.belgium.be
 • Surf naar de website www.police-on-web.be en volg deze stappen:
  • 'Alarmsystemen'
  • 'Beheer alarmsystemen': kies uw profiel, vul vervolgens uw persoonsgegevens in en meld uw alarm aan.  Volg daarna de vaste procedure
  • Alarmsysteem goed geregistreerd?  Dan ontvangt u meteen uw gebruikersnummer.  Bewaar dit goed.  In geval van een alarmmelding moet u dit meedelen aan de politiediensten.

Voor wijzigingen aan uw systeem of de jaarlijkse validatie kan u eveneens terecht op www.police-on-web.be

Bent u een zelfstandig ondernemer?

Wordt het alarmsysteem van uw onderneming niet beheerd door een alarmcentrale en hebt u geen interne alarmdienst?  Dan is de persoon die als wettelijk vertegenwoordiger optreedt (zaosl in de Kruispuntbank voor Ondernemingen) verantwoordelijk voor de registratie van dat alarmsysteem.  Het is echter ook mogelijk om die verantwoordelijkheid te delegeren naar iemand anders binnen uw organisatie.  Alle informatie voor ondernemers vindt u op www.besafe.be

 

ALARM!  WAT NU?

Gaat uw inbraakalarm af?  Volg dan deze stappen:

 • Controleer: Gaat het alarm echt wel af voor een (poging tot) inbraak?  Wijst er iets op een inbraak: inbraaksporen, een verdacht voertuig, voetstappen in de tuin, vreemd geluid in huis, ...?  Of gaat het om een vals alarm?  Een huisgenoot vergat misschien bij het binnengaan het alarm af te zetten, de hond loopt rond in de alarmbewaakte zone, er is een raam blijven openstaan, ...?
 • Bel het noodnummer 101 of 112: gebruik voor noodoproepen alleen deze nummers, niet die van de lokale politiediensten.  U kunt dit nummer ook enkel opbellen als u weet dat het géén loos alarm is.  Vermeld:
  • uw naam en telefoonnummer
  • het gebruikersnummer van uw alarmsysteem
  • hoe u controleerde of het geen vals alarm was
  • in welk deel van het pand er iets aan de hand is
 • Ga ter plaatse: wanneer de politie arriveert, moet er ook iemand bij het pand zijn.  Die moet de politie binnenlaten en het alarmsysteem kunnen uitschakelen.  U mag ook een contactpersoon of een bewakingsagent sturen.

Let op!

 • De beheerder van het noodnummer behandelt soms een alarmmelding niet onmiddellijk als:
  • het alarmsignaal niet werd gecontroleerd
  • u de verplichte inlichtingen niet doorgaf
 • Het is verboden:
  • de nummers 101 of 112 op te roepen zonder dat u hebt nagegaan of het wel om een echt alarm gaat
  • om het alarm te melden aan andere nummers dan 101 of 112
  • om een alarm te melden door middel van een ingesproken bericht op een automatisch meldsysteem.  Zulke automatische meldsystemen bezetten de telefoonlijnen van de politie en die moeten vrij blijven voor noodoproepen!

Vals alarm?  Dan mag de politie de buitensirene en het licht neutraliseren - met alle middelen en zonder uw toestemming.  Maar ze mag het gebouw niet binnendringen.  Wie de regels overtreedt, maakt kans op een boete.  Wie de politie laat uitrukken voor een vals alarm riskeert een retributie te moeten betalen.  De politiediensten moeten namelijk altijd paraat staan voor echte noodgevallen.  Er is geen tijd voor (node)loos alarm ...