Nieuws

Voorstelling "Louis Nostalgie" van het Echt Antwaarps Theater

Wijkraad den Bruynenbaert organiseert op vrijdag 24 maart in het CC een voorstelling van het Echt Antwaarps Theater "Louis Nostalgie". Meestal zijn de initiatieven van de wijkraden eerder op de eigen wijk gericht, maar uiteraard staan het CC en deze voorstelling voor iedereen open, zodat zij ons hiervan graag informeren.

louis nostalgieLouis ziet het allemaal niet meer zitten. Hij wordt geleefd door de maatschappij.

Het jachtige leven, de werkdruk, de technologie…het maakt hem knettergek.
Een jaar lijkt een maand, een maand een dag, en dag een uur,…! 
Hij wil terug naar de tijd van toen. Toen alles rustiger ging. Toen er tijd over was.
Toen een uur nog 60 minuten duurde.

Zijn vrouw Winnie heeft daar begrip voor en heeft zelfs enkele voorstellen klaar.
Maar Louis wil drastische veranderingen en terug naar het leven van zijn jeugd gaan. Zonder auto, zonder t.v., zonder gsm, zonder p.c., zonder tablet. Maar 
ook zonder mixer, zonder koffiezet, zonder fruitpers, zonder koelkast, zonder…
Winnie is van mening dat die weg terug niet te doen is maar Louis wil het proberen.

 

Tickets bestellen kan via Cultureel Centrum Aartselaar:
- webshop: https://ccaartselaar.recreatex.be/
- website: http://www.cultureelcentrumaartselaar.be/reservatie-tickets
- telefonisch via 03 8772875
- Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Dijkstraat en Kleine Doornstraat afgesloten voor alle verkeer op 11+12 maart 2017

Op zaterdag 11 en zondag 12 maart 2017 worden er asfalteringswerken uitgevoerd in de Kleine Doornstraat in Wilrijk en de Dijkstraat in Aartselaar. De straat is tussen de Kontichsesteenweg en het kruispunt met de Folklore- en Schuurveldlaan onderbroken voor verkeer. Ook het recyclagepark in de Dijkstraat is zaterdag 11 maart dus onbereikbaar. U kan terecht op de andere recyclageparken van cluster zuid:

https://milieuenveiligheid.igean.be/containerparken/3467/default.aspx?_vs=0_n&id=303

De werkzaamheden kaderen in de laatste fase van de heraanleg van de Kleine Doornstraat en de Dijkstraat. Daarbij worden de riolering en de rijweg vernieuwd en wordt er ook een nieuw veilig fietspad gelegd dat afgescheiden wordt van het andere verkeer.

In het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 maart asfalteert de aannemer de toplaag van de rijweg tussen de Kontichsesteenweg en het kruispunt Kleine Doornstraat-Folklorelaan-Schuurveldlaan. Vanaf zaterdagochtend 11 maart zal er in dit straatdeel geen verkeer meer mogelijk zijn. Ook de inritten zijn niet bereikbaar. Deze werkzaamheden gebeuren tijdens het weekend om de hinder voor de omliggend bedrijven te beperken.

Het doorgaand verkeer zal tijdens de asfalteringswerken omgeleid worden via de Kontichsesteenweg, Boomsesteenweg en Doornstraat. Als de werken vlot verlopen zal doorgaand verkeer opnieuw mogelijk zijn via de Kleine Doornstraat en het kruispunt Schuurveldlaan-Folklorelaan-Kleine Doornstraat vanaf maandag 13 maart 2017. De timing kan steeds opschuiven door weers- of andere onvoorziene omstandigheden.

De werkzaamheden in de Dijkstraat en de Kleine Doornstraat worden uitgevoerd in opdracht van het district Wilrijk, de gemeente Aartselaar en de waterbedrijven Rio-Link en Pidpa, met financiële ondersteuning van de provincie Antwerpen. Meer details zijn te vinden op www.wilrijk.be (klik op ‘openbare werken’).

Herstelling wegdek Ysselaarlaan 12+13 december 2016

Zoals eerder beloofd door het gemeentebestuur, wordt de verzakking in de Ysselaarlaan nog in 2016 hersteld. Maar omdat alle afspraken uiteindelijk nog op het laatste moment gemaakt werden, verliep de communicatie nogal hectisch. Aanvankelijk was aangekondigd dat de Ysselaarlaan van 12/12 tot 16/12 volledig afgesloten zou zijn en gold er in de hele straat een parkeerverbod. Na overleg met de aannemer worden volgende afspraken gemaakt:

 • Op maandag 12/12/2016 wordt de toplaag en funderingslaag van het wegdek verwijderd.
 • Op dinsdag 13/12/2016 wordt een nieuwe onderlaag aangebracht en afgewerkt met een nieuwe asfaltlaag.
 • De zone van de verzakking blijft minstens afgesloten tot 19/12/2016 voor uitharding
 • Het parkeerverbod in de rest van de straat is enkel nodig voor de toegang van asfalteringsmachines en vrachtwagens en geldt tot dinsdagavond 13/12/2016
 • De overbodige verkeersborden worden dinsdagavond door de aannemer weggenomen

 

Heraanleg fietspaden N177 Boomsesteenweg Wilrijk

Vanaf begin september 2016 worden de fiets- en voetpaden en een gedeelte van de parkeerstrook op de N177 tussen de Berkenrijslaan en Terbekehofdreef in Wilrijk heraangelegd in de richting van Brussel. Vanaf de Moerelei wordt ook een busbaan aangelegd. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en in drie fasen uitgevoerd worden. Tijdens de werken blijft er ter hoogte van de werken één rijstrook beschikbaar, de parkeerstrook wordt wel ingenomen. Vanaf later dit najaar zijn mogelijk ook de fietspaden langs de N177 Antwerpsesteenweg in Aartselaar aan de beurt, daarover is nog geen volledige zekerheid.

Meer informatie vind je binnenkort op de   website van Wegen & Verkeer

Dries Botty beste Belgische barman

Dries Botty, zoon van onze voorzitter Raymond en barman bij ‘The Dirty Rabbit’ in Antwerpen, heeft dinsdagavond de Belgische finale van de Diageo World Class gewonnen en mag zich een jaar lang de beste barman van België noemen. In september mag hij zijn kunsten nog eens bovenhalen op de wereldfinale in Miami.

De twaalf finalisten werden gewikt en gewogen door een jury waarin onder meer chef-kok Nick Bril en Jurgen Nobels, de winnaar van vorig jaar, zetelden. De kandidaten moesten meerdere cocktails serveren, maar kregen ook een kennistest met vijftig vragen voorgelegd.

Rode Kruis: Leer reanimeren en defibrilleren

Logo RK Aartselaar rgb

Iemand met een hartstilstand heeft nog een kans op overleven als je snel de hulpdiensten alarmeert en hartmassage en mond-op-mondbeademing start. Het is belangrijk dat ook jij deze levensreddende technieken kent.

De gemeente Aartselaar investeert daarom in 5 AED-toestellen en het Rode Kruis van Aartselaar organiseert aansluitend een reeks opleidingen waarin je leert reanimeren en een AED-toestel te gebruiken. Op een reanimatiepop oefen je de hartmassage en mond-op-mondbeademing. Je leert de elektroden aanbrengen en de instructies van het AED-toestel volgen. Je leert ook wat je moet doen als het slachtoffer bewusteloos is, maar nog ademt en reanimatie dus niet nodig is. Beademen gebeurt met en zonder zakmasker.

Speciaal voor de wijkraden wordt de kans gegeven om in groep in te schrijven: er wordt gemikt op groepjes van 10à 15 personen. In het najaar worden op volgende dagen nog cursussen gegeven, telkens van 19u tot 22u15:

 • dinsdag 13/09/2016
 • woensdag 19/10/2016
 • woensdag 9/11/2016
 • dinsdag 13/12/2016

Deelnemen is gratis maar je moet ter plaatse wel het cursusmateriaal aankopen aan € 7 , een optionele praktijkgerichte gids met DVD is verkrijgbaar aan € 9 (niet verplicht, wel handig). Na de les kan je een examen afleggen en het brevet ‘Reanimatie en defibrillatie’ behalen. Iedereen vanaf 16 jaar kan meedoen. De inschrijving kan via de wijkraad gebeuren, stuur ons uw reservatie en voorkeursdatum via het contactformulier.

Bron: http://www.aartselaar.be/nl/press/14234/rode-kruis-aartselaar-leer-reanimeren-en-defibrilleren.html

Weg met Metropoolweg

Naarmate het dossier rond de doortrekking van de N171 Expressweg tot Schelle verder evolueert, worden ook de actiegroepen actiever. Zo is de actiegroep Fase3 een offensief begonnen waarin ze de zgn. Metropoolweg opnieuw naar voor schuift als alternatief tracé tussen de A12 en de E19. Dit is een theoretische verbinding tussen de E19 te Edegem en de A12 en loopt tussen Atlas Copco en Rombouts koffie door het signaalgebied Benedenvliet-Ysselaar. Omwille van het bijzonder overstromingsgevoelige gebied waarin de verbinding gepland werd, werd deze zone door het betrokken bekkenbestuur als zgn. signaalgebied aangeduid. De aanleg van een verbindingsweg in of nabij dit signaalgebied is daardoor onverenigbaar en ook onvergunbaar, e.e.a. zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Mede daarom is dit tracé is in het mer van de Oosterweelverbinding niet weerhouden en in het mer van de R11bis negatief geadviseerd.

In een reactie op de recente perberichten van bovenvermelde actiegroep bevestigt het gemeentebestuur haar standpunt dat een zogenaamde Metropoolweg absoluut geen optie is en dat het college zich met alle middelen zal verzetten tegen de eventuele aanleg van deze weg. De gemeente zit daarmee op één lijn met het standpunt van minister Weyts die stelt dat de doortrekking van de N171 als missing link tussen ‘de Banaan’ en de huidige N171 de enige juiste oplossing is.

Wegenwerken Dijkstraat fase 2

Maandag 25 april startte fase 2 van de werken in de Dijkstraat.

Ongeacht de eerdere communicatie, waarbij getseld werd dat er gewerkt werd vanaf de Atomiumlaan, heeft de aannemer toch de rijbaan tussen het Folkloreplein en de Atomiumlaan uitgebroken. Dit is niet volgens de afspraken en daardoor wordt de wijk aan de Kleine Doornstraat wel heel moeilijk toegankelijk. Voor de bewoners van Ysselaar heeft dit niet zoveel gevolgen. 

De aannemer werkt ongeveer 4 maanden in de Dijkstraat en de Kleine Doornstraat, die worden vanaf de Folklorelaan tot aan het kruispunt met de Kontichsesteenweg afgesloten over één rijbaan. Eerst werkt de aannemer langs de westelijke zijde (kant containerpark Aartselaar). Daarna wordt de oostelijke zijde (kant Aquafin) aangepakt.

Het verkeer kan ondertussen steeds passeren, zij het enkel in zuidelijke richting (van Wilrijk richting Aartselaar). Automobilisten en fietsers die in noordelijke richting rijden (van Aartselaar richting Antwerpen/Wilrijk), volgen best de omleiding via de Kontichsesteenweg en de A12 (Boomsesteenweg) want de werf zelf is zeer gevaarlijk ingericht voor fietsers. Alternatieve routes zijn de Prins Boudewijnlaan of de Doornstraat, allebei via de Kontichsesteenweg.

Bovendien wordt de enkelrichting in de Ingberthoeveweg omgedraaid. De bussen van De Lijn volgen tijdens de werken een omleiding. Meer informatie vind je op www.delijn.be.

 

 

Verkeerstellingen Oudestraat

We ontvingen vandaag van de gemeente de eerste tellingen van de snelheidsmeter in de Oudestraat, meer bepaald van de periode tussen 24/11/2015 en 31/11/2015. Hoewel het slechts om een beperkte periode gaat, kunnen we toch al enkele duidelijke besluiten trekken:

 • De snelheid wordt goed gerespecteerd, er wordt ongeveer 15% voertuigen geregistreerd sneller dan 50 km; de maximale meting die week bedraagt 76 km.
 • Het sensibiliserende effect van het snelheidsbord wordt daarmee bewezen
 • Het sluipverkeer in de straat wordt duidelijk aangetoond: op werkdagen zijn er tussen de 787 en 910 registraties in één rijrichting. Gelet op het aantal bewoners en het aantal bestemmelingen (parkings bedrijven en bezoekers) kunnen we het sluipverkeer ramen op ca. 45%. M.a.w. 1 op 2 verplaatsingen door onze straat hoort er niet thuis..

De laatste dagen geeft het display wel vreemde meetwaarden aan, het bord is mogelijk toe aan een vakantie, maar we hebben alvast gevraagd dat het bord er in de zomerperiode zeker zou hangen.

Wegenwerken Dijkstraat fase 1

Op maandag 4 april 2016 gaan de wegenwerken in de Dijkstraat eindelijk van start. Deze werken omvatten de vernieuwing van de Dijkstraat tussen de Kontichsesteenweg en de Schuurveldlaan in Wilrijk; het wegdek wordt vernieuwd, er komen o.a. afgescheiden fietspaden en volwaardige schuilhokjes aan de bushaltes. De werken waren door de stad Antwerpen al langer gepland en meermaals aangekondigd maar om diverse redenen uitgesteld.

In de eerste fase werden grote verkeersproblemen verwacht door het afsluiten van het kruispunt Kontichsesteenweg - Dijkstraat. Na de laatste infovergadering te Aartselaar kreeg de wijkraad echter de kans om samen met de PZ HEKLA na te denken over een zo optimaal mogelijke werfinrichting en verkeers- afwikkeling. 

Overleg met Engie Fabricom

Op 8 maart werd de wijkraad ontvangen door de directie van Engie Fabricom om de aanpak van een aantal langdurige klachten van omwonenden te bespreken. Nachtelijke geluidshinder en de parkeerproblematiek stonden daarbij bovenaan de agenda. Engie Fabricom bevestigde haar eerdere engagement om nachtelijke geluidsoverlast te voorkomen. Zo zijn o.a. de perscontainers voorzien van een tijdsslot zodat ze 's nachts niet gebruikt kunnen worden en worden de ventilatoren van de airco 's nachts uitgeschakeld. Ook de externe huisvuilwagens zijn niet meer welkom vóór 7u 's ochtends.

Engie Fabricom lichtte aansluitend haar concrete plannen toe om de overlast naar de buren nog verder te beperken. Recent werd een aanpalend perceel op de Kontichsesteenweg aangekocht dat ingericht wordt als nieuw containerpark, vrachtwagenparking en buitenopslag. Daardoor ontstaat er op de huidige site plaats om de parkeergelegenheid te optimaliseren. Het nieuwe containerpark zal afgebakend worden door een 4m hoge keienmuur om geluidsreflectie naar de buren te verhinderen. Deze uitbreiding zal wellicht begin 2017 in dienst genomen worden. Daarnaast zal ook de laad- en loszone voor vrachtwagens in de loop van deze zomer heringericht worden. 

Tot slot engageerde Engie Fabricom zich om haar personeel te blijven sensibiliseren om met een aangepaste snelheid door de Oudestraat te rijden.

Bemiddeling nachtelijke geluidsoverlast

Sedert midden oktober werden bewoners van de Oudestraat andermaal gehinderd door nachtelijke geluidsoverlast. Aanleiding waren de bemalingspompen van de werken aan tankstation Gabriëls en geluidshinder van Cofely-Fabricom. Na contact van onze voorzitter meldde Cofely-Fabricom dat de nieuwe airco de bron van de geluidsoverlast was; deze is voortaan 's nachts uitgeschakeld. De wijkraad dankt de firma voor de constructieve medewerking.

De geluidsoverlast van de pompen bij Gabriëls werd aan de gemeente gemeld en we stellen vast dat deze is intussen ook gestopt is.

Overleg Wijkraadvoorzitters 15/09/2015

Op de vergadering van wijkraadvoorzitters van maandag 15 september 2015 werden voor onze wijk o.a. de volgende agendapunten behandeld:

 • Bijkomende straatverlichting Oudestraat-Antwerpsesteenweg
 • Ontsluitingsweg Mastboomstraat
 • Wegverzakking Ysselaarlaan
 • Tankstation Gabriëls
 • Onkruid en toestand en uitzicht voortuinen
 • Alarmsirenes
 • Verkeerstellingen Oudestraat
 • Verkeerslichten Kontichsesteenweg-Oudestraat
 • Speelpleintje Mastboomstraat

 Het volledige verslag van deze vergadering kan U hier nalezen.

Overlijden Walter Van Osselaer

De wijkraad vernam vandaag het plotse overlijden van Walter van Osselaer. Walter was o.a. actief betrokken bij het feestcomité Ysselaar.

De wijkraad biedt aan de familie en vrienden haar medeleven aan bij dit verlies.

Groenscherm aan bedrijven Oudestraat ?

Om het uitzicht op de bedrijfspercelen in de Oudestraat aangenemar te maken, lanceerde de wijkraad de vraag aan de respectievelijke bedrijven om een zgn. groenscherm aan te planten. Dit idee moet nog verder uitgewerkt worden, maar DB Videoproductions en Dakwerken De Witte reageerden alvast positief op dit idee; Fabricom onderzoekt de mogelijkheden nog. 

We trachten dit idee zo snel mogelijk te realiseren.

Tags:

Cofely Fabricom pakt overlast verder aan

Na de afspraken met Cofely Fabricom in september 2014 bleven we klachten ontvangen van omwonenden i.v.m. nachtelijke geluidsoverlast. Bovendien was er voor het parkeerprobleem in de Oudestraat nog steeds geen oplossing gevonden en werd vastgesteld dat personeelsleden van de firma meer en meer met onaangepaste snelheid door de straat reden. Nadat de wijkraad deze aandachtspunten einde maart nogmaals schriftelijk meldde, ontvingen we op 13 april een constructief antwoord van Cofely Fabricom.

Vergunningen voor tankstation Gabriëls

Ondanks de sterke argumenten die we in ons bezwaarschrift en petitie hebben aangehaald tegen de aanvraag voor de milieuvergunning voor het bouwen van een tankstation op de Kontichsesteenweg, heeft de gemeente Aartselaar op 16/02/2015 alsnog een milieuvergunning verleend aan de nv. Gabriëls & Co. 

Op 19/01/2015 werd door de gemeente bovendien al een vergunning verleend voor het plaatsen van een prijzenbord bij een tankstation (van deze bouwaanvraag hebben we overigens geen aanplakking gezien..) en eveneens op 16/02/2015 werd een vergunning verleend voor het slopen van de bestaande gebouwen op de percelen. Tegen deze laatste vergunning heeft de wijkraad beroep aangetekend bij de Bestendige Deputatie, echter zonder resultaat.

De wijkraad stelt vast dat de gemeente hierdoor een situatie creëert die enerzijds overlast zal veroorzaken voor de bewoners van de Oudestraat en bovendien toelaat dat de verkeerssituatie op de Kontichsesteenweg nog onveiliger wordt dan ze vandaag al is.  We zijn als indiener van bezwaar evenmin op de hoogte gebracht van deze beslissingen. 
Het valt bovendien alweer op dat er iets schort met de aanplakking van de beslissingen want het duurt telkens vrij lang vooraleer de beslissing bekend gemaakt wordt, waardoor de termijn om beroep aan te tekenen steeds erg krap is.  

Al bij al hadden we gehoopt dat het bestuur onze rechten op rust en veiligheid beter zou verdedigen..

Lijnbussen in de Oudestraat

Het gebruik van de Oudestraat door lijnbussen is een oud zeer. Geregeld menen chauffeurs van De Decker-Van Riet dat de verkeersregels (uitgezonderd plaatselijk verkeer) niet voor hen gelden en blijven ze ongestoord door de straat denderen, en dan nog liefst vanaf 4 à 5 uur 's ochtends. Dit onrechtmatige gebruik nam zelfs na meerdere klachten van de wijkagenten niet af.

De gemeente heeft daarom op vraag van de wijkraad schriftelijk contact opgenomen met De Decker-Van Riet om het verbod nogmaals te benadrukken, en de politie heeft extra controles toegezegd. De directie van De Decker heeft schriftelijk bevestigd dat ze hun chauffeurs verbieden om nog door de Oudestraat te rijden. We hopen dat het personeel zich aan de wegcode en de richtlijnen van haar directie kan houden.

   12/02/2015 Brief gemeente aan De Decker - Van Riet 

   15/02/2015 Antwoord van De Decker - Van Riet

Aanvraag milieuvergunning tankstation Kontichsesteenweg

Verschillende inwoners van de wijk hebben deze week een aangetekend schrijven van het gemeentebestuur ontvangen i.v.m. de vergunningsaanvraag voor een tankstation aan de Kontichsesteenweg. Het openbaar onderzoek loopt van 18 november 2014 t.e.m. 18 december 2014 en er is een informatievergadering gepland op dinsdag 9 december 2014 om 19u in het gemeentehuis. 

Overleg met BMW Jorssen

Als gevolg van onze brief naar BMW Jorssen in verband met het onrechtmatige gebruik van de Oudestraat als toegang naar hun consessie op de Antwerpsesteenweg, werd een delegatie van de wijkraad (Raymond en Johan) en de lokale polite (Johan Janssens, hoofdinspecteur HEKLA) uitgenodigd voor een gesprek. Concessiedirecteur  dhr. De Raedt neemt onze klachten m.b.t. sluipverkeer en hoge snelheden ernstig en bevestigde ons dat onmiddellijk na ontvangst van onze brief de nodige stappen werden ondernomen. Zo ontving elk personeelslid van BMW Jorssen een interne mail met duidelijke instructies om de Oudestraat te mijden. Een sanctie vanwege BMW naar volgende overtreders wordt overwogen, de politie zal bij vaststelling ook strenger optreden en overtreders effectief beboeten. Het gedrag van klanten zal anderzijds moeilijker te controleren zijn.

Als gevolg van de recente inbraken of -pogingen, maakte BMW Jorssen van de gelegenheid gebruik om via de wijkraad de bewoners van de aanpalende woningen ook te vragen om extra alert te zijn en de politie te verwittigen bij vaststelling van verdachte situaties. 

Tags:

Cofely Fabricom pakt overlast aan

In antwoord op de brief van de wijkraad m.b.t. de hinder die door verschillende buren ondervonden wordt, laat Cofely Fabricom ons weten dat ze deze problemen zullen aanpakken.

Om de geluidsoverlast te elimineren die veroorzaakt wordt door de ophalingen van afvalcontainers door SITA, werden met hen nieuwe afspraken gemaakt. Ophalingen zullen voortaan niet meer gebeuren om 5u30 in de ochtend maar tussen 7u30 en 15u00.

Voor het onrechtmatig in gebruik nemen van privaat terrein aan het laadplatform in de Oudestraat, zullen borden geplaatst worden die de toegang verbieden.

De wijkraad dankt Cofely Fabricom voor deze actie.

Afkoppeling van elektriciteitsnet ?

De voorbije weken was er heel wat te doen over mogelijke stroomonderbrekingen mocht er tijdens de winter een tekort aan stroom ontstaan. De gemeente Aartselaar weet ondertussen dat ze grotendeels mee is opgenomen in het afschakelplan van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De gemeente neemt momenteel alle mogelijk maatregelen om zich hierop voor te bereiden.

O.a. via de website van de gemeente kan men zien welke straten al dan niet kunnen afgesloten worden. Dit overzicht wordt regelmatig aangepast, maar de Kontichsesteenweg, Oudestraat, Ysselaarlaan en Mastboom-straat komen voorlopig NIET in aanmerking voor eventuele afsluiting.

Meer info:

   Website gemeente - info energieschaarste 

   Website gemeente - Aartselaarse straten in afschakelplan

Overleg Wijkraadvoorzitters

Op 15/09/2014 werden we voor de eerste maal uitgenodigd op het trimestriële wijkraadvoorzittersoverleg. Dit zijn de vastgelegde momenten waarop de respectievelijke voorziiters o.a. de problematiek van hun wijk kunnen aankaarten.

Aangezien er op dit overleg naast de knelpunten ook andere agendapunten geagendeerd staan, kan maar een selectie behandeld worden per overleg. Het volledige verslag van dit overleg kan je hier lezen, hieronder volgt een beknopte samenvatting:

 • Vraag om extra straatverlichting op het kruispunt Oudestraat - Antwerpsesteenweg: schepen Mark Van Hecke reageerde alvast gunstig op ons verzoek, de gemeente heeft intussen een kostprijsberekening aangevraagd voor alle extra gevraagde lantaarns op het hele grondgebied.
 • Wateroverlast aan Benedenvliet – Struisbeek: in afwachting van het overleg van de burgemeester met het gewest en de provincie werd de techische dienst opgedragen deze locatie op te nemen in de te controleren locaties bij situaties van wateroverlast.
 • Gevaarlijke toestand van fietspad Antwerpsesteenweg t.h.v. De Decker-Van Riet: de heraanleg van het fietspad is op korte termijn voorzien, na rioleringswerken.
 • Ontsluiting Mastboomstraat: De gemeente bevestigt dat zolang de ontsluitingsweg er niet is, er geen vergunningen voor industrie- of bedrijfsgebouwen worden afgeleverd.
 • Sluipverkeer Oudestraat en snelheidsovertredingen: HEKLA zal dit opnemen met de bedrijven in kwestie, waar mogelijk zal de wijkraad samen met politie en gemeente de bedrijven in kwestie bezoeken.
 • Verkeerslichten Kontichsesteenweg: de groentijd is vrij lang ingesteld, waardoor auto's regelmatig het rode licht negeren. De gemeente laat op korte termijn de groentijden beter afregelen.

   Verslag overleg wijkraadvoorzitters 15/09/2014

Onkruid en distels in de Oudestraat

Sedert begin juni heeft de wijkraad aan de gemeente gevraagd om om het onkruid aan de even straatzijde van de Oudestraat te wieden. Dit bleek een moeilijke vraag waaraan aanvankelijk geen gevolg kon gegeven worden. 

Aangezien volgens het KB van 19 november 1987 en 3 mei 1994 is iedere eigenaar of huurder verplicht is om de bloei van schadelijke distels met alle middelen te beletten, op straffe van een strafrechtelijke vervolging, is onze vraag uiteindelijk een maand later door de polite behandeld. Alle eigenaars die het nalieten om distels én onkruid te wieden, werden aangespoord om dit alsnog dringend te doen. Niets te vroeg want het onkruid stond op sommige plaatsen intussen al bijna 1.5m hoog..

Tegen half augustus was uiteindelijk alle onkruid door de eigenaren verwijderd. We hopen dat de bedrijven in kwestie hier vanaf nu toch iets meer aandacht aan geven.

onkruid01

      onkruid02

 

 

 

Verkeerslichten Kontichsesteenweg [2]

Nu deze verkeerslichten een tijdje in gebruik zijn, is het tijd voor een eerste evaluatie. Het valt op dat er duidelijk meer fietsers gebruik maken van deze oversteek dan voordien, en dat kan nu ook veilig verlopen. En dat is uiteraard zeer goed. Maar het valt ook op dat de groentijd nogal lang uitvallen, en dat is minder goed. Een overstekende fietser is meestal al een heel eind uit het zicht van de automobilisten als het terug groen wordt. Dat leidt tot frustratie van sommige bestuurders die bij groen extra snel optrekken of zelfs het rode licht negeren. De wijkraad heeft dit gemeld aan de schepen van mobiliteit Bart Lambrecht, die het verantwoordelijke bedrijf ging verzoeken om de groentijden korter in te stellen.

Overlast van wilde duiven

Verschillende inwoners van de wijk ondervinden overlast van wilde duiven. Op de website van de gemeente is een artikel geplaatst met nuttige tips om duivenoverlast te beperken. Dit artikel zal ook in het gemeentelijk infoblad van september worden opgenomen. 

Het artikel vind je hier      http://www.aartselaar.be/nl/press/6838/overlast-van-wilde-duiven.html

Het gemeentebestuur vraagt de inwoners om zich consequent aan deze tips te houden.

Verkeerslichten Kontichsesteenweg

Op de Algemene Vergadering van 19/05/2014 kwam nogmaals de indienstname van de verkeerslichten op de hoek Kontichsesteenweg - Oudestraat aan bod.

In antwoord op onze vraag  naar de stand van zaken, laat de gemeente ons weten dat er bij de aannemer een probleem was met aanvraag tot elektriciteit. Dat zou nu versneld gaan gebeuren waardoor de verkeerslichten einde deze week operationeel zouden zijn.

Uitnodiging Algemene Vergadering 2014

De kandidaat bestuurders van de Wijkraad Ysselaar en schepen van wijkraden Mark Vanhecke nodigen je uit op de eerste algemene vergadering van onze wijk.

Maandag 19 mei a.s. om 20.00 u.
Sportcafé DE ARK  aan het sportcentrum, Kleistraat 202.

Eventuele vragen of opmerkingen?
Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nachtelijke geluidsoverlast Cofely-Fabricom

Einde april veroorzaakten twee generatoren op het terrein van Cofely-Fabricom heel wat nachtelijke geluidsoverlast in een groot deel van de Oudestraat. Het geluid en vooral ook de trillingen waren tot zeer ver in de straat de oorzaak van een verstoorde nachtrust, vooral in de woningen die niet door andere gebouwen werden gemaskeerd.

Eerste wijkvergadering

Het gemeentebestuur nodigde alle bewoners van Ysselaar op 12 maart 2014 uit op een wijkvergadering om een aantal courante thema's aan te kaarten. Ysselaar was talrijk aanwezig maar  kwam niet onvoorbereid. In de weken voor dit overleg had Rina alle bewoners (die thuis waren) bevraagd naar eventuele problemen of zaken die ze opgelost wilden zien. Het resultaat was een vrij imposante lijst van knelpunten waar de bewoners, soms letterlijk, van wakker lagen en waarvan een samenvatting door Raymond die avond werd gepresenteerd.